Tag: horoscope

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 11-03-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 09-06-2017

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಪೌರ್ಣಮಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಜೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ಘಳಿಗೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:23 ರಿಂದ ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 20-02-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 08-06-2017

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಚರ್ತುದಶಿ ತಿಥಿ, ಗುರುವಾರ, ಅನೂರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ಘಳಿಗೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 20-02-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 07-06-2017

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ದುರ್ಮುಖಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ, ಬುಧವಾರ, ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:23 ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 11-03-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 06-06-2017

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರ, ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:34 ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 20-02-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 05-06-2017

ಮೇಷ: ವಾದ-ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು, ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನ, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ. ವೃಷಭ: ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ, ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭೇಟಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 20-02-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 04-06-2017

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ವಸಂತ ಋತು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದಶಮಿ ತಿಥಿ, ಭಾನುವಾರ, ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಸಾಯಂಕಾಲ 5:10 ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 16-02-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 03-06-2017

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ನವಮಿ ತಿಥಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:52 ನಂತರ ದಶಮಿ ತಿಥಿ, ಶನಿವಾರ, ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 11-03-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 02-06-2017

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:17 ನಂತರ ನವಮಿ ತಿಥಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 16-02-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 01-06-2017

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಅಷ್ಠಮಿ ತಿಥಿ, ಗುರುವಾರ, ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:16 ನಂತರ ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 20-02-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 31-05-2017

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವಸಂತ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ, ಬುಧವಾರ, ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:20 ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 16-02-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 30-05-2017

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವಸಂತ ಋತು, ವೈಶಾಖ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ, ಮಂಗಳವಾರ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ. ರಾಹುಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:32 ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 11-03-2017

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 29-05-2017

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವಸಂತ ಋತು, ವೈಶಾಖ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿ, ಸೋಮವಾರ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ. ರಾಹುಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:32 ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 20-02-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 28-05-2017

ಮೇಷ: ಅಧಿಕ ಖರ್ಚು, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಸಮಾಗಮ, ನಂಬಿಕಸ್ಥರಿಂದ ಮೋಸ, ಹಿತ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ, ಚಂಚಲ ಮನಸ್ಸು, ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ. ವೃಷಭ: ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 11-03-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 27-05-2017

ಮೇಷ: ಅನಾವಶ್ಯಕ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ದ್ರವ್ಯ ಲಾಭ, ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಮಾತು, ಅಕಾಲ ಭೋಜನ. ವೃಷಭ: ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದುಃಖ, ಸಾಲ ಬಾಧೆ, ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆ, ಅಧಿಕ ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 11-03-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 26-05-2017

ಮೇಷ: ಧನಾಗಮನ ಯೋಗ, ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬಂಧುಗಳ ಆಗಮನ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವೃಷಭ: ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅನ್ಯರ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ, ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 11-03-2017

ದಿನಭವಿಷ್ಯ 25-05-2017

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ಹೇವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ವಸಂತ ಋತು, ವೈಶಾಖ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಗುರುವಾರ, ಕೃತ್ತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ಘಳಿಗೆ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:44 ರಿಂದ ...

Page 85 of 92 1 84 85 86 92