Connect with us

Bengaluru City

ಸಿಬಿಎಸ್‍ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

Published

on

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಬಿಎಸ್‍ಇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಂದು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ ಯು 12ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 9ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 29ರವರಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಬಿಎಸ್‍ಇಯ ಎಲ್ಲಾ 10 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, www.results.nic.in
http://www.results.nic.in,
www.cbseresults.nic.in
http://www.cbseresults.nic.in/,
www.cbse.nic.in
http://www.cbse.nic.in.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *