horoscope

 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 11-09-2022

  ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ವರ್ಷ ಋತು, ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಪಾಡ್ಯ, ಭಾನುವಾರ, ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: 04 : 52 – 06: 24…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : 10-09-2022

  ಸಂವತ್ಸರ : ಶುಭಕೃತ್ ಋತು : ವರ್ಷ ಅಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಪೌರ್ಣಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ :…

  Read More »
 • Astrology

  ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ : 09-09-2022

  ಸಂವತ್ಸರ : ಶುಭಕೃತ್ ಋತು : ವರ್ಷ ಅಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಚತುರ್ದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ :…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 08-09-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಸಂವತ್ಸರ- ಶುಭಕೃತ್, ಋತು- ವರ್ಷ ಅಯನ- ದಕ್ಷಿಣಾಯನ, ಮಾಸ-ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ, ತಿಥಿ- ತ್ರಯೋದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ- ಶ್ರವಣ ರಾಹುಕಾಲ- 01 : 49 ಸಂಜೆ –…

  Read More »
 • Astrology

  ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ : 07-09-2022

  ಸಂವತ್ಸರ : ಶುಭಕೃತ್ ಋತು : ವರ್ಷ ಅಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ದ್ವಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ :…

  Read More »
 • Astrology

  ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ : 06-09-2022

  ಸಂವತ್ಸರ : ಶುಭಕೃತ್ ಋತು : ವರ್ಷ ಅಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ಏಕಾದಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ :…

  Read More »
 • Astrology

  ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ : 05-09-2022

  ಸಂವತ್ಸರ : ಶುಭಕೃತ್ ಋತು : ವರ್ಷ ಅಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ : ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ : ನವಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ :…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ : 03-09-2022

  ಸಂವತ್ಸರ: ಶುಭಕೃತ್ ಋತು: ವರ್ಷ ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ: ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ಅನುರಾಧ ರಾಹುಕಾಲ: 09:13 AM – 10:46 AM…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ : 02-09-2022

  ಸಂವತ್ಸರ: ಶುಭಕೃತ್ ಋತು: ವರ್ಷ ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಮಾಸ: ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠಿ ನಕ್ಷತ್ರ: ವಿಶಾಖ ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:46 AM –…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ : 01-09-2022

  ಸಂವತ್ಸರ: ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಋತು: ವರ್ಷ ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಮಾಸ: ಭಾದ್ರಪದ ಪಕ್ಷ: ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ, ಗುರುವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ ರಾಹುಕಾಲ: 01:55 ರಿಂದ 03:28…

  Read More »
Back to top button