calendar

 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 11-06-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ, ವಾರ: ಶನಿವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ: ಸ್ವಾತಿ, ರಾಹುಕಾಲ 09:11 ರಿಂದ…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 20-05-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು, ವೈಶಾಖ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಪಂಚಮಿ, ರಾಹುಕಾಲ: 10:44 ರಿಂದ 12:20 ಗುಳಿಕಕಾಲ: 07:32 ರಿಂದ 09:08…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 19-05-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ, ವಸಂತ ಋತು ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ರಾಹುಕಾಲ: 01:51 ರಿಂದ 03:27 ಗುಳಿಕಕಾಲ: 09:04 ರಿಂದ 10:40 ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 05:53…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 18-05-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ,ವಸಂತ ಋತು ವೈಶಾಖ ಮಾಸ,ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ ರಾಹುಕಾಲ : 12.19 ರಿಂದ 1:55 ಗುಳಿಕಕಾಲ : 10:44 ರಿಂದ 12.19 ಯಮಗಂಡಕಾಲ…

  Read More »
Back to top button