Tag: ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್

ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಪುರಾತನ ದೇಗುಲದ ಮೇಲೆ ಕೈ ನಾಯಕನ ಕಣ್ಣು- ದೇವಾಲಯದ ಗೇಟನ್ನೇ ಒಡೆಸಿದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್

ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಪುರಾತನ ದೇಗುಲದ ಮೇಲೆ ಕೈ ನಾಯಕನ ಕಣ್ಣು- ದೇವಾಲಯದ ಗೇಟನ್ನೇ ಒಡೆಸಿದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ `ಕೈ' ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಕಾರುಬಾರು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ದೇಗುಲದ ಗೇಟನ್ನೇ ಒಡೆಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಕಬಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 90 ಹಲಸೂರಿನ ಮಾಜಿ ...