ಭವಿಷ್ಯ

 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 21-01-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಹಿಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ತೃತೀಯ/ಚತುರ್ಥಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರ/ಪೂರ್ವ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: 11:08 ರಿಂದ 12:34…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 20-01-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,ಉತ್ತರಾಯಣ, ಹಿಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ/ತೃತೀಯ, ಗುರುವಾರ, ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ/ ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: 02:00 ರಿಂದ 03:26…

  Read More »
 • AstrologyDaily Horoscope in Kannada

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : 19-01-2022

  ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಹಿಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಪ್ರಥಮ/ದ್ವಿತೀಯ ಬುಧವಾರ, ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: 12:34 ರಿಂದ 02:00 ಗುಳಿಕಕಾಲ: 11:08…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 18-01-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಹಿಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ, ಪ್ರಥಮ, ಮಂಗಳವಾರ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: 3:26 ರಿಂದ 4:52 ಗುಳಿಕಕಾಲ:…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : 17-01-2022

  ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ,ಉತ್ತರಾಯಣ ಹೇಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯಮಾಸ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಸೋಮವಾರ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: 8:16 ರಿಂದ 09:42 ಗುಳಿಕಕಾಲ: 02:00 ರಿಂದ 3:26…

  Read More »
 • Latest

  ದಿನಭವಿಷ್ಯ : 16-01-2022

  ಶ್ರೀ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಹಿಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯಮಾಸ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ದಶಿ, ಭಾನುವಾರ, ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: 04:51 ರಿಂದ 06:18 ಗುಳಿಕಕಾಲ: 3:25 ರಿಂದ 04:51…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 15-01-2022

  ಶ್ರೀ ಫ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ,ಹಿಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶಿ, ಶನಿವಾರ,ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ – 09:41 ರಿಂದ 11:07 ಗುಳಿಕಕಾಲ –…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 14-01-2022

  ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯಮಾಸ, ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ,ದ್ವಾದಶಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ರಾಹುಕಾಲ – 11:06 ರಿಂದ 12:32 ಗುಳಿಕಕಾಲ – 8:14…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : 13-01-2022

  ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹಿಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ, ಗುರುವಾರ, ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: 1:58 ರಿಂದ 3:24 ಗುಳಿಕಕಾಲ:…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : 12-01-2022

  ಶ್ರೀ ಪ್ಲವ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ, ಹೇಮಂತ ಋತು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ರಾಹುಕಾಲ : 12.31 ರಿಂದ 1.57 ಗುಳಿಕಕಾಲ : 11.05 ರಿಂದ…

  Read More »
Back to top button