Tag: ಪಾರ್ತೀಬನ್

ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ – ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ

ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ – ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಾಣಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರ ಯಾವುದು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಥಟ್ ಅಂತಾ ಅನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಿಂಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ...