ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ

 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 01-07-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ,ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಡ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ರಾಹುಕಾಲ: 10:51ರಿಂದ 12:27 ಗುಳಿಕಕಾಲ: 07:39 ರಿಂದ 9:15 ಯಮಗಂಡಕಾಲ: 03:39…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 30-06-2022

  ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಆಷಾಡ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ,” ಪ್ರಥಮಿ (ಹಗಲು 10:51) ನಂತರ ದ್ವಿತೀಯ”, ಗುರುವಾರ, “ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ”…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 29-06-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ವಾರ: ಬುಧವಾರ, ತಿಥಿ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಉಪರಿ ಪಾಡ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರ: ಆರಿದ್ರಾ,…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : 28-06-2022

  ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ರಾಹುಕಾಲ : 3.38 ರಿಂದ 5.14 ಗುಳಿಕಕಾಲ : 12.26 ರಿಂದ…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : 27-06-2022

  ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ರಾಹುಕಾಲ : 7.38 ರಿಂದ 9.14 ಗುಳಿಕಕಾಲ : 2.02 ರಿಂದ…

  Read More »
 • Astrology

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : 26-06-2022

  ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ತ್ರಯೋದಶಿ ಭಾನುವಾರ, ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ : 05:12 – 06:49…

  Read More »
 • Bengaluru City

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ : 25-06-2022

  ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ ಶನಿವಾರ, ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ : 09:08 – 10:45…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 24-06-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ/ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ. ರಾಹುಕಾಲ: 10:49 ರಿಂದ…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 23-06-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ಶುಭಕೃತ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು,ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷ,ದಶಮಿ,ಗುರುವಾರ, ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ / ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: 02:01 ರಿಂದ 03:37 ಗುಳಿಕಕಾಲ:…

  Read More »
 • AstrologyHOROSCOPE

  ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ: 20-06-2022

  ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀಶುಭಕೃತ ನಾಮಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು, ಜೇಷ್ಠ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ವಾರ: ಸೋಮವಾರ, ತಿಥಿ: ಸಪ್ತಮಿ, ನಕ್ಷತ್ರ: ಪೂರ್ವಭಾದ್ರ, ರಾಹುಕಾಲ: 7.36 ರಿಂದ 9.12…

  Read More »
Back to top button