Tuesday, 26th March 2019

Recent News

4 days ago

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 22-03-2019

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಶಿಶಿರ ಋತು, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯಾ ತಿಥಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:06 ನಂತರ ಚಿತ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:59 ರಿಂದ 12:30 ಗುಳಿಕಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:57 ರಿಂದ 9:28 ಯಮಗಂಡಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:32 ರಿಂದ 5:03 ಮೇಷ: ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಿರಿ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ, ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ, ಉದ್ಯಮ-ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಬಂದಂತಹ […]

6 days ago

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 20-03-2019

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಶಿಶಿರ ಋತು, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ, ಬುಧವಾರ, ಪುಬ್ಬ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ರಿಂದ 2:01 ಗುಳಿಕಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:59 ರಿಂದ 12:30 ಯಮಗಂಡಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:57 ರಿಂದ 9:28 ಮೇಷ: ಅನಾವಶ್ಯಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಿರಿ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ, ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು,...

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 25-02-2019

4 weeks ago

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಶಿಶಿರ ಋತು, ಮಾಘ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಸಪ್ತಮಿ ತಿಥಿ, ಸೋಮವಾರ, ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:09 ರಿಂದ 9:38 ಗುಳಿಕಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:05 ರಿಂದ 3:34 ಯಮಗಂಡಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:07...

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 18-02-2019

1 month ago

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಶಿಶಿರ ಋತು, ಮಾಘ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಚರ್ತುದಶಿ ತಿಥಿ, ಸೋಮವರ, ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:13 ರಿಂದ 9:41 ಗುಳಿಕಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:05 ರಿಂದ 3:33 ಯಮಗಂಡಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:09...

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 17-02-2019

1 month ago

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಶಿಶಿರ ಋತು, ಮಾಘಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ ಉಪರಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ. ಭಾನುವಾರ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಸಂಜೆ 5:01 ರಿಂದ 6:30 ಗುಳಿಕಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:33 ರಿಂದ 5:01 ಯಮಗಂಡಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ...

ದಿನಭವಿಷ್ಯ: 16-02-2019

1 month ago

ಪಂಚಾಂಗ: ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಶಿಶಿರ ಋತು, ಮಾಘ ಮಾಸ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:02 ನಂತರ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ, ಶನಿವಾರ, ಆರಿದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:42 ರಿಂದ 11:10 ಗುಳಿಕಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:45...

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 1-2-2019

2 months ago

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಹಿಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:10 ರಿಂದ 12:37 ಗುಳಿಕಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:10 ರಿಂದ 9:43 ಯಮಗಂಡಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:31...

ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ 31-1-2019

2 months ago

ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಿಳಂಬಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಕಾಲ, ಹಿಮಂತ ಋತು, ಪುಷ್ಯಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ, ಏಕಾದಶಿ, ಗುರುವಾರ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ರಾಹುಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:03 ರಿಂದ 3:30 ಗುಳಿಕಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:42 ರಿಂದ 11:09 ಯಮಗಂಡಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:49 ರಿಂದ 8:15...