ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ನಭಾ ನಟೇಶ್

'ವಜ್ರಕಾಯ' ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್

ಕನ್ನಡತಿ ನಭಾ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರು ಬೋಲ್ಡ್