ಚಳಿ ಚಳಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಶಿಕಾ

ಯಾಶಿಕಾ ಆನಂದ್ ಹಾಟ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್

ಪಡ್ಡೆಗಳ ಮೈ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನಟಿ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ

ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದೇ ಪವಾಡ

ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚೆಲುವೆ