ಹಾಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಬೆಡಗಿ ಸಾನ್ಯಾ

ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್

ಬಿಂಕದ ಸಿಂಗಾರಿ ಅಂದ್ರು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

ನಟಿಯ ಹಾಟ್‌ ಲುಕ್‌ಗೆ ಪಡ್ಡೆಗಳು ಫೈಯರ್‌

ಸಮರ್ಜಿತ್ ಲಂಕೇಶ್‌ಗೆ ಸಾನ್ಯಾ ಜೋಡಿ

ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸೀರೆಯೇ ಅಂದ