ʻಕೆಂಪು ಸುಂದರಿʼ ಆದ ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್

ಬಳಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ

ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸಂಗೀತಾ!!!

ಸಂಗೀತಾ ಹಾಟ್‌ಲುಕ್‌ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ!

ಕೆಂಪು ಧಿರಿಸು ಕಂಡು ಕೆಂಗುಲಾಭಿ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌!