Tag: ವೀಲ್ ಚೇರ್

ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಹೀಲ್‍ಚೇರ್ ಸಂಶೋಧನೆ-ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಚಲಿಸುತ್ತೆ

ರೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಹೀಲ್‍ಚೇರ್ ಸಂಶೋಧನೆ-ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಚಲಿಸುತ್ತೆ

-ಧಾರವಾಡ ಎಸ್‍ಡಿಎಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಧನೆ ಧಾರವಾಡ: ಈ ಚೇರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋಗುವಾಗ್ಲೆ ನಿಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ...