Connect with us

ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರು ಅರವಿಂದ್

ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರು ಅರವಿಂದ್

ಬಿಗ್‍ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಸಖತ್ ಮಜಾವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಮಜಾವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೈಲೆಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದ ಮಾತ್ರ ಅರವಿಂದ್, ದಿವ್ಯಾ ಜೋಡಿ

ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರ್ಲೆ, ತುಂಟಾಟ, ನಡೆಯತ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹುಡುಗರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಹುಡುಗಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಹುಡುಗರು, ಹುಡುಗಿಯರು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅರವಿಂದ್, ದಿವ್ಯಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಂತೂ ಖಂಡಿತಾ ಹೌದು.

ನಾವು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ದಿವ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇ ನೀವು ಸಿಗದೆ ಹೋದರೆ ಎಂದು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅರವಿಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ಎಂದು ದಿವ್ಯಾ ಹೇಳುವಾಗ ಅರವಿಂದ್ ಇಲ್ಲಾ ನನಗೆ ಭಯಾ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅರವಿಂದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಿವ್ಯಾ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾತು ಮದುವರೆಸಿದ ಅರವಿಂದ್ ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ದಿವ್ಯಾ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ದಿವ್ಯಾಳ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯಾ ನಗುತ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಾ ಬೇಡಾ ನೀನು ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಅರವಿಂದ್ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದಿವ್ಯಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅರವಿಂದ್, ದಿವ್ಯಾ ಬಿಗ್‍ಬಾಸ್ ನೀಡಿರುವ ಆಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳಂತೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಗ್‍ಬಾಸ್‍ಮನೆಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Advertisement
Advertisement